Aile Danışmanlığı:

Aile danışmanlığı kapsamında anne-baba arasındaki ilişki ve iletişim sorunları, ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilişki ve iletişim sorunları, çatışmalar, öfke, şiddet, ayrılma ve boşanma süreçleri, aile üyelerinden birinin kaybı, kayınvalide-kayınpeder müdahaleleri, aldatma problemleri, kıskançlık, güvensizlik, rol çatışmaları, maddi yetersizlikten kaynaklanan sorunlar danışman ve aile üyeleri iş birliği ile çözülmeye çalışılır. Aile danışmanlığının temel hedefi, aile içerisindeki iletişim problemlerini çözmek, çatışmayı azaltmak, aile etkileşim örüntülerini artırmak ve dolayısıyla aileyi fonksiyonel hale getirmektir. Sizlerde hayal kırıklığı ve tükenmişliklerinizden kurtulmak ve ailenizi yeniden yapılandırmak istiyorsanız çekinmeden yardım alabilirsiniz.