Psikolojik Değerlendirme ve Testler: Bireyle ilgili bilgi edinmek amacıyla bireyin yaşına, problem durumuna göre pek çok objektif ve projektif test bulunmaktadır. Bu testler bireyin zekâ, yetenek, beceri, işlev, kişilik özellikleri gibi açıktan çok fazla gözlenemeyen özelliklerini belirli koşullara dayanarak ölçme ve değerlendirmeyi sağlarlar. Bireylerin güçlü ve gizi kalmış özelliklerini olduğu kadar, zayıf yönlerini de değerlendirmek için kullanılırlar. Amaç bireyi daha iyi tanımlamaktır. Bu testler mutlaka uygulama ehliyeti, yeterliliği ve yetkinliği olan uzmanlarca uygulanmalıdır. Aşağıda uygulama yeterliliğine sahip olduğum testler ve bu testlerin işlevi ile ilgili kısa bilgiler aktarılmıştır.