ZEKA TESTLERİ

WISC-R: WISC-R, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir ve bugün dünya genelinde en sık kullanılan zeka testi olma özelliğine sahiptir. WISC-R Zeka Testi, 6 ile 16 yaş arası çocuklara bireysel olarak uzman eşliğinde uygulanmaktadır. 12 alt testten oluşan test çocuğun farklı zeka alanlarını ölçmekte ve yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir.

TONI-4: TONI-4 zeka testi, verileri güncel sonuçları güvenilir, geçerli ve güçlü bir zeka testidir. Yeteneği ve genel zihinsel işlevselliği ölçme,
üstün zekalı ve zihinsel engeli olduğu düşünülen bireylerin tanılanmasında kullanılmaktadır. 6 yaştan itibaren bütün bireylere uygulanabilmektedir.

P TONI: Test 3-10 yaş arası çocuklara uygulanan güvenilir bir zeka testidir. Test küçük yaş grubuna özel olduğu için diğer testlere göre daha kısa sürede uygulanmaktadır.

Cattell: Test R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir.  2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılmaktadır.

Porteus Labirent: 7,6-14 yaş arasındaki bireylere bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Test 12 adet labirentten oluşmaktadır.