PROJEKTİF TESTLER:

CAT: CAT, 3-10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan hikaye oluşturma testidir. Test beslenme problemleri ve genel olarak oral problemler, kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemler, tuvalet eğitimi ve ailenin tepkisi, çocuğun anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

TAT: 1935 de Henry Murray tarafından geliştirilen tematik algı testi 14-40 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir kişilik testidir. Test 31 resimden oluşmaktadır ve bu resimler sosyal ve kişilerarası ilişkileri anlatmaktadır. Test tanı koymaya değil, uygulanan kişinin kişilik özelliklerini anlamaya yöneliktir. Yani, kişiliğin heyecan, duygu, çatışma gibi bazı temellerini ortaya çıkarmaya yöneliktik. Kişinin kendine dahi itiraf etmediği ve bilinç dışına ittiği, karşılaşmaktan çekindiği eğilimleri açığa vurmak açısından özel bir değeri vardır.

FAT: Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Testin amacı; çocuğun ailesine karşı tutumu, aile bireylerinin çocuğa karşı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında bilgi açığa çıkarmadır.      

Louisa Duss: Çocukların kompleks ve sorunlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Test yarım bırakılmış 10 hikayeden oluşmaktadır.

Beiere Cümle Tamamlama Testi: Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Yani bireyin iç dünyası ile ilgili bilgi edinilmek istendiğinde kullanılabilecek araçlardan bir tanesidir. Testin A ve B olmak üzere iki formu bulunmaktadır. A formu 56 eksik cümleden oluşmaktadır ve 8-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere uygulanır. 67 eksik cümleden oluşan B formu ise 13 yaş üzeri bireylere uygulanabilir.