DİKKAT VE KONSANTRASYON TESTLERİ

Burdon Dikkat Testi: Burdon Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır. Test 10-20 yaş aralığındaki kişilere uygulanır.

D2 Dikkat Testi: D2 dikkat testi ile psikomotor hız, dikkat, adaptasyon, zaman kullanımı saptanır.  Test 9 yaştan itibaren kullanılabilir.

Frankfurter Konsantrasyon Testi: Frankfurter dikkat testi 5-6 yaş çocuklarına elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir. Dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir.