Cinsel Terapi:

Cinsel terapi cinsel problemler konusunda eğitim almış, profesyonel kişilerce cinsel sorunlar yaşayan birey veya çiftlere uygulanan terapi şeklidir. Cinsel terapi kapsamında kadınlarda sık görülen vajinismus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, cinsel tiksinti bozukluğu, yine erkeklerde görülen erken boşalma, sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik, orgazm olamama gibi cinsel problemler üzerinde çalışılır.

Cinsel terapiye varsa cinsel eşle birlikte gelinir. İlk oturumda cinsel öykü, cinsel sorun öyküsü alınır, sorun belirlendikten sonra tedavi amaçları ve planı oluşturulur. Cinsel terapide bedensel bir muayene yapılmaz ya da terapi sırasında cinsel ilişki kurulmaz. Cinsel muayene gerektiğinde kadın doğum uzmanına ya da üroloji uzmanına yönlendirme yapılır. Cinsellikle ilgili egzersizler terapi sırasında danışana anlatılır, öğretilir, uygulaması ev ödevleri şeklinde yapılır. Cinsel terapide başarı oranları genellikle yüksektir ve sorun tam olarak düzelmeden bırakılmadığı sürece tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Cinsel sorunlar tedavi edilmediğinde ise bir süre sonra iletişim ve ilişki sorunları da sürece dahil olmakta ve problem daha karmaşık hale gelmektedir. Karşı taraf eşinin kendisini sevmediğini, istemediğini veya aldattığını düşünebilir. Oysa ki kısa süreli bir tedavi ile sorunların daha karmaşık hale gelmesini önleyebilir ve mutlu bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Lütfen sizi bir arada tutan en kuvvetli bağın cinsellik olduğunu unutmayın, cinsel sorununuzu kabul etmekten ve bu konuda profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayın.